top of page

Deklaracja zgodności z Polskimi normami

Zgodnie z wymaganiami artykułu 217 § 1 Kodeksu Pracy oferowane przez nas maszyny nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. Jednocześnie deklarujemy

z pełną odpowiedzialnością, że oferowane maszyny i urządzenia są zgodne z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi : 

PN-83/2-08200, PN-84/2-08202, PN-84/2-08203, PN-83/2-08201, PN-83/2-08300

EC – dyrektywa UE (89/392/ECC), ostatnia poprawka 98-37-ECC aneks I, nr 1

EC – dyrektywa niskiego woltażu (73/23/ECC) zgodnie z poprawką 93/68/ECC

 

oraz

 

EN ISO 12100-1        Bezpieczeństwo maszyn. - Podstawowe terminologie, metody.

EN ISO 12100-2        Bezpieczeństwo maszyn. Techniczne wytyczne                                               i specyfikacje.

EN 60204-31             Elektryczne wyposażenie przemysłowych maszyn.

                                  Specjalne wymagania dla maszyn
                                  szyjących,
 Mechanizmy szyjące i systemy szyjące.

EN ISO 10821           Przemysłowe maszyny szyjące. Wymogi

                                  bezpieczeństwa przemysłowych maszyn szyjących

                                  Mechanizmów szyjących i systemy szyjące.

(jeśli dotyczy) spełnia przepisy

Dz. U. nr 24 z 1974 poz.141 z późniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 62 poz. 344 z późniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 81 poz. 473.

Gwarancja

Przy sprzedaży oferowanych przez nas maszyn i urządzeń przewidujemy ich instalację u Państwa w Zakładzie oraz krótkie szkolenie mechanika jak i operatora. Na maszyny udzielana jest 12-to miesięczna gwarancja prawidłowego funkcjonowania.* Części szybko zużywające się w procesie technologicznym szycia np. igła, chwytacz gwarancja nie obejmuje.

 

*Dotyczy tylko nowych maszyn.

 

Norma Textiles Vertrauen.png

Firma ALTERFIL spełnia wymagania ekologiczne normy  Ӧko-Tex Standard określonej przez uznane międzynarodowe instytucje z branży tekstylnej.
Tekstylia posiadające certyfikat Textiles Vertrauen zostały wyprodukowane z wyłączeniem lub ograniczeniem szkodliwych substancji. Są z pewnością bezpiecznym materiałem, miłym w dotyku i nieszkodliwym dla zdrowia.

Norma ISO 9001
ALTERFIL 2.png

Firma ALTERFIL spełnia wymagania przewidziane dla systemu zarządzania jakością, posiadając zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta.

ALTERFIL 3.png

Firma ALTERFIL spełnia wymagania wydajnościowe

Certyfikat AEO

Firma Strobel Spezialmaschinen GmbH posiada certyfikat AEO czyli Upoważnionego Przedsiębiorcy w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Oznacza to, że firma Strobel spełnia standardy określone dla:

- Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)

- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)

- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (ISO 28000).

VEB100-1 a.png
Łączarka kl. 250.png
1.png
Zdjęcie do strony.png
Textilia 2.png
TEX 33.png
Handstitch.png
DC1500.png
bottom of page